Nawigacja

U.H.P. "Dalma" to firma działająca od 1997 roku, specjalizujaca się w produkcji mieszanek paszowych dla bydła. Długoletnia praktyka oraz ciągłe wdrażanie nowości z zakresu żywienia zwierząt sprawia, że pasze wytwarzane przez mieszalnię U.H.P. "Dalma" zlokalizowaną w Goręczynie zdobyły zaufanie rolników.

Wykorzystanie najnowszych osiągnięć w zakresie oceny wartości odżywczej pasz i specyficznych wymagań pokarmowych przeżuwaczy gwarantuje, że wytwarzane mieszanki charakteryzują się najwyższą jakością.

Nasza oferta obejmuje:

 • mieszanki pełnoporcjowe sypkie: B - 19,5 % żywienie zimowe, B1 - 15% żywienie zimowe, B1 L - 13,5% bogatsze w energię (zywienie letnie), CJ - 20% dla cieląt.
 • Mieszanki granulowane BEN 18% - białkowo-energetyczna, MEN 15% - energetyczna.
 • mieszanki wysokobiałkowe: DEN 30% z dodatkiem żywych kultur drożdzy, SEN 30% z białkiem i tłuszczem chronionym, BM 40% - wysoko-białkowa.
 • NOWOŚĆ - WYPASIONA, BMK 30%, KEN 20%.

Wszystkie pasze dla bydła produkowane przez firmę DALMA bilansowane są w systemie INRA, dzięki czemu możliwe jest precyzyjne pokrycie potrzeb pokarmowych zwierząt.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów prowadzona jest obsługa w zakresie doradztwa paszowego i żywienia. W ramach wsparcia unijnego Pani Daria Sapińska prowadzi również seminaria w różnych częściach kraju, podczas których promuje wśród rolników najnowsze osiągnięcia z dziedziny żywienia zwierząt.

Firma posiada uprawnienia na wykonanie pasz dla trzody chlewnej i drobiu, które wykonuje na zlecenie.

Cielęta
 • Mieszanka CJ - przeznaczona dla cieląt od drugiego tygodnia do szóstego miesiąca życia jako uzupełnienie pasz gospodarskich. Charakteryzuje się wysokimi walorami pozwalającymi kształtować nawyk jedzenia. Jest optymalnie zbilansowana, co pozwala utrzymać zwierzęta we właściwej kondycji hodowlanej i zdrowotnej.
Bydło mleczne
 • Mieszanka B1 – L (lato) – zalecana jako uzupełnienie pasz objętościowych o wysokim poziomie białka – szczególnie na okres żywienia pastwiskowego. Duża gama zróżnicowanych surowców paszowych zapewnia wysoką strawność składników pokarmowych oraz doskonały bilans energetyczno – białkowy.
 • Mieszanka B – 1 (15%białka) – podobnie jak mieszanka B1-L przeznaczona dla dawek bogatych w białko ( zielonka, kiszonka z traw i roślin motylkowych). Dzięki wyższej zawartości energii zapewniają prawidłowy poziom tego parametru w dawce, zgodnie z zapotrzebowaniem.
 • Mieszanka B (19,5% białka) - przeznaczona dla krów mlecznych jako uzupełnienie pasz objętościowych charakteryzujących się niskim poziomem białka (kiszonka z kukurydzy, wysłodki buraczane). Dzięki wysokiej zawartości białka (19,5%) idealnie bilansuje się z w/w paszami objętościowymi zapewniając produkcję ok. 2,5l mleka/kg mieszanki.
Mieszanki uzupełniające granulowane:
 • Mieszanka MEN – charakteryzuje się zawartością 15% białka, a dzięki odpowiedniemu układowi komponentów energii zmniejsza ryzyko obniżenia pH w żwaczu. Zawartość chronionego białka i skrobi w mieszance zapewnia prawidłowy stosunek BTJP do BTJN.
 • Mieszanka BEN – wysoki poziom białka (18%) sprawia, że mieszanka ta jest idealnym uzupełnieniem pasz objętościowych ubogich w białko (kiszonka z kukurydzy, wysłodki buraczane). Poza wysoką wartością pokarmową mieszanka BEN, dzięki granulacji, jest także chętniej pobierana, ograniczone są straty wywołane rozsypywaniem lub pyleniem mieszanki.
Mieszanki uzupełniające wysokobiałkowe:
 • Mieszanka uzupełniająca DEN 30% (30% białka) - do sporządzania dawek TMR na bazie pasz objętościowych i pasz treściwych. Zawiera dodatek żywych kultur drożdży, które zużywając kwas mlekowy stabilizują pH, zapobiegając kwasicy. Stabilizacja przemian w żwaczu sprzyja lepszej produkcji lotnych kwasów tłuszczowych oraz zwiększa ilość białka bakteryjnego trawionego w jelicie. Żywe kultury drożdży obecne w mieszance DEN wpływają na wzrost liczebności mikroflory żwaczy, jej aktywność, a w rezultacie na efektywność żwacza.
 • Mieszanka uzupełniająca SEN 30% (30% białka) - podobnie jak DEN, mieszanka SEN przeznaczona jest do sporządzania dawek TMR na bazie pasz objętościowych i pasz treściwych. Mieszanka SEN zawiera tłuszcz chroniony, białko oraz skrobię by pass, co zmniejsza obciążenie żwacza, a także sprzyja lepszemu pobieraniu pasz objętościowych, zwłaszcza w pierwszych 100 dniach laktacji. Energia pochodząca z tłuszczu chronionego w mieszance SEN 30% omija żwacz, więc nie jest wykorzystywana do syntezy pierwotniaków. Podając w dawce energię z tłuszczu chronionego wpływamy na zahamowanie chudnięcia krowy, ponieważ energia pochodząca z dawki pokarmowej jest łatwiejsza do syntezy niż uwalniana z tkanki zapasowej { tłuszczowej } krowy.
 • Mieszanka uzupełniająca BM 40% (40% białka) - koncentrat zalecany do samodzielnego przyrządzania mieszanek. W zależności od potrzeb możliwe jest sporządzenie mieszanek o różnej zawartości białka, bez konieczności dodawania premiksów.

Ze względu na zróżnicowany stosunek P:Ca:Mg odpowiedni MELIOR można dostosować do żywienia stosowanego w gospodarstwie:

 • 6/15/10 - gdy głównym składnikiem dawki jest trawa, szczególnie w okresie rozpoczęcia sezonu pastwiskowego;
 • 7/21/5 - gdy głównym składnikiem dawki jest kiszonka z kukurydzy;
 • 10/20/5 - gdy głównym składnikiem dawki jest kiszonka z kukurydzy, traw, siano (generalnie w paszach mieszanych;
 • 16/16/4 - gdy głównym składnikiem dawki jest kiszonka z traw, roślin motylkowych, wysłodki buraczane, okopowe, siano.
Pasze dla trzody chlewnej
 • Mieszanka PW – przeznaczona dla prosiąt od 10 do 30 kg masy ciała. Mieszanka zawiera odpowiedni poziom witamin oraz niezbędnych mikro i makroelementów. Dzięki precyzyjnemu doborowi komponentów paszowych charakteryzuje się wysoką strawnością składników pokarmowych, co jest szczególnie istotne u młodych zwierząt.
 • Mieszanka PT – 2 - mieszanka pełnoporcjowa dla tuczników od 60 kg masy ciała do końca tuczu. Stosownie do potrzeb tuczników mieszanka została odpowiednio zbilansowana, ze szczególnym uwzględnieniem poziomów energii metabolicznej i aminokwasów.
 • Mieszanka LP - mieszanka pełnoporcjowa dla loch prośnych jako wyłączna pasza. Powinna być stosowana do żywienia loch w okresie prośności. Stosownie do potrzeb żywieniowych loch prośnych mieszanka została odpowiednio zbilansowana, dzięki czemu pokrywa potrzeby pokarmowe loch oraz rozwijających się płodów.
Pasze dla trzody chlewnej - koncentraty
 • Prowit – T – mieszanka paszowa uzupełniająca wysokobiałkowa przeznaczona do samodzielnego przyrządzania mieszanek dla tuczników od 30 do 110 kg. Udział mieszanki Prowit – T dobierany jest do fazy tuczu i uzupełniany własnymi zbożami, bez konieczności dodawania składników mineralnych.
 • Prowit – LP – mieszanka paszowa uzupełniająca zalecana do samodzielnego sporządzania mieszanek dla macior. Wysoki poziom łatwo przyswajalnego białka zapewnia odpowiednią wartość mieszanki przygotowanej na bazie Prowitu - LP.
 • Mieszanka DJ - mieszanka o podwyższonym poziomie białka (19%), przeznaczona dla kur niosek na pierwszy okres nieśności jako wyłączna pasza. Zawiera odpowiedni poziom witamin i niezbędnych mikro i makroelementów oraz barwnik zapewniający pożądaną barwę żółtka.