Nawigacja
Daria Krystyna Sapińska, radna Sejmiku Województwa Podlaskiego, odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej przez Ministra Edukacji Narodowej, Joannę Kluzik – Roztkowską. Odznaczenie miało miejsce dnia 14.10.2014r., w Dworze Artusa w Gdańsku i było połączone z obchodami Dnia Nauczyciela. Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznawany jest za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Przyznając tak zaszczytne odznaczenie doceniono działalność Darii Sapińskiej na rzecz rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży. Wieloletnie zaangażowanie w projekty i inicjatywy organizowane w ramach szeroko pojętej edukacji obejmuje m.in.: działalność w stowarzyszeniu ,,Bliżej Ciebie”, którego celem jest wszechstronna pomoc rodzinom, dzieciom i osobom dorosłym wymagającym opieki oraz umożliwienie im przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, a także pomoc innym stowarzyszeniom, zaangażowanie w działalność dziecięcych zespołów artystycznych (m.in. dziecięcego zespołu folklorystycznego „Modre oczka” działającego przy Szkole Podstawowej w Somoninie), udział w ogólnopolskiej akcji ,,Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato”, wsparcie Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Hanki Bielickiej ,,Radość spod Kapelusza” i innych olimpiad o wiedzy, wsparcie organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców organizowanego od 6 lat przez Uczniowski Klub Sportowy ,,Skorpion” w Rudce, wsparcie projektu ,,Apetyt na języki – znajomość języków obcych szansą na lepszy start w życiu zawodowym” realizowanym w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, uczestnictwo w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości w ramach projektu ,,Otwarta Firma” realizującym przedsiębiorczą edukację młodych ludzi, organizacja szkoleń dla rolników z zakresu racjonalnego żywienia zwierząt, opartego na najnowszych osiągnięciach nauki. Bezinteresowna pomoc w realizacji działań na rzecz dzieci to szczytna i szlachetna ,,cegiełka” w kształceniu młodych pokoleń. Gratulując odznaczenia cieszę się, że działalność społeczna Darii Sapińskiej została dostrzeżona i nagrodzona tak dostojnym wyróżnieniem.

Wśród odznaczonych medalem Zasłużony dla Rolnictwa była Daria Krystyna Sapińska radna Sejmiku Województwa Podlaskiego. Takie wyróżnienie zobowiązuje – powiedziała Daria Sapińska. - W takiej chwili poza wzruszeniem człowiek próbuje popatrzeć na swoją dotychczasową działalność. Myślę, że o nagrodzie zdecydowało wiele różnych czynników, głównie wieloletnia praca i współpraca z wieloma środowiskami rolniczymi.

Poprzez to wyróżnienie doceniono prowadzoną przeze mnie działalność szkoleniową. Szkolenia prowadziłam od 1998 roku. Swoje wykłady publikuję w prasie specjalistycznej. Pierwsze szkolenia zorganizowałam dla odbiorców pasz, ponieważ widziałam ogromną potrzebę dostarczenia rolnikom wiedzy o żywieniu bydła. W tym okresie nasilało się zjawisko chorób metabolicznych u wysoko cielnych jałówek sprowadzanych z Holandii i Niemiec. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 roku nastąpił intensywny rozwój wsi i rolnictwa. Fundusze unijne z jakich mogli korzystać nasi rolnicy wyzwalały energię i chęć modernizowania gospodarstw, ale także zapotrzebowanie na szkolenia. Otrzymałam wówczas – jako praktyk żywieniowy – propozycję od krajowego Związku Spółdzielni mleczarskich, prowadzenia seminariów i wykładów dla rolników i osób związanych z rolnictwem na terenie całego kraju. Grupy szkoleniowo-seminaryjne liczyły od 50 do 150 osób. Szkolenia te pozwoliły nie tylko pogłębić wiedzę moich słuchaczy, ale także wpłynęły w sposób istotny na zwiększenie efektywności hodowli bydła i produkcji mleka. Od 2006 r. jestem radną Sejmiku województwa Podlaskiego gdzie staram się aktywnie zabiegać o sprawy wsi i rolnictwa. Dążę do tego – by w ramach zadań realizowanych przez samorząd naszego województwa, rozwiązywać problemy związane ze scalaniem gruntów, melioracją, odkrzaczaniem i odkamienianiem gruntów rolnych a także budową dróg dojazdowych na pola. W ramach PROW i POKL wspierałam rozwój i modernizację wsi. wymierne efekty widać w postaci nowych przedszkoli, świetlic czy samochodów strażackich dla OSP. Przykładem są: Ciechanowiec, Nowe Piekuty, Klukowo. We współpracy z lokalnymi samorządami wspomagałam budowę orlików. Myślę, że medal Zasłużony dla Rolnictwa jest wyróżnieniem nie tylko moim, ale wszystkich z którymi współpracuję.


Marek Sawicki minister rolnictwa wręcza medal Zasłużony dla Rolnictwa Darii Sapińskiej.

Źródło: WIADOMOŚCI ROLNICZE • Lipiec, Sierpień 2011.

Historia firmy U.H.P. "DALMA" bierze swój początek w 1997 roku, kiedy to Daria Sapińska, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, postanowiła rozpocząć działalność związaną z produkcją pasz. Wybór lokalizacji mieszalni pasz padł na Goręczyno w powiecie kartuskim, w miejscowości związanej w przeszłości z produkcją pasz. Rozpoczęcie działalności pociągnęło za sobą szereg inwestycji związanych z optymalnym przystosowaniem obiektów zgodnie z obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej. Modernizacja objęła unowocześnienie silosów, adaptacje kosza zasypowego, instalacji linii do granulacji, montażu wagi wozowej, wydzielenia strefy magazynowania surowców, produkcji, magazynowania wyrobów gotowych, a także wymiany eternitu i in..

Dziesięcioletnia obecność na rynku, a także ciągłe doskonalenie zakładu produkcyjnego sprawia, że wytwarzane przez mieszalnie U.H.P. "DALMA" pasze zdobyły zaufanie rolników zarówno na rynku pomorskim, ale także przede wszystkim na Podlasiu – zagłębiu mleczarskim. To właśnie produkcja mieszanek paszowych dla bydła jest głównym działem funkcjonowania U.H.P. "DALMA" .

Wykorzystanie najnowszych osiągnięć w zakresie oceny wartości odżywczej pasz i specyficznych wymagań pokarmowych przeżuwaczy sprawia, że wytwarzane mieszanki charakteryzują się najwyższą jakością. Potwierdzeniem jakości mieszanek oferowanych przez U.H.P. "DALMA" jest zadowolenie klientów, a stały nadzór Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego gwarantuje spełnienie wszelkich wymagań jakościowych związanych z produkcją pasz. W celu kompleksowej obsługi klientów – rolników prowadzona jest obsługa w zakresie doradztwa paszowego i żywienia. Również w ramach wsparcia unijnego p. Daria Sapińska prowadzi seminaria w różnych częściach kraju, podczas których promuje wśród rolników najnowsze osiągnięcia z dziedziny żywienia zwierząt.

Od roku 2000 oferta U.H.P. "DALMA" powiększona została o usługi transportowe, natomiast kolejne lata to ciągły rozwój działalności firmy. Owocem dalszych inwestycji jest powstanie Domu Gościnnego "DALMA" w siedzibie firmy w Wysokiem Mazowieckiem na ul. Sienkiewicza 11 (woj.. podlaskie). Jego otwarcie jest wyjściem naprzeciw potrzebom osób odwiedzających Wysokie Mazowieckie w celach zawodowych, ale również służy promocji miastu dzięki życzliwej i gościnnej obsłudze turystów odwiedzających urokliwe zakątki Podlasia. Wysoki komfort, a także rodzinna atmosfera panująca w Domu Gościnnym "DALMA" sprawia, że wizyta w tym zakątku kraju na zawsze pozostanie w pamięci.


Więcej informacji o pracy i dokonaniach właścicielki firmy "Dalma" - Pani Daria Sapińska znajdziemy tu!